MINH LONG HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY MỞ RỘNG
Ngày đưa:  31/10/2018 04:47:28 PM In bài
Sáng 30/10/2018, ,Huyện ủy Minh Long tổ chức Hội nghị triển khai các kế hoạch thực hiện nghị quyết hội nghị TW 7,khóa XII của Đảng.

Tham dự hội nghi có bà Huỳnh Thị Ánh Sương, Bí thư Huyện ủy, ông Đinh Rèm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Võ Đình Tiến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, bà Đinh Thị Mai Sinh, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Đoàn thể.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 5 năm qua, Huyện ủy Minh Long đã tập trung quán triệt nghiêm túc nghị quyết số 28, Nghị quyết trung ương 4, khóa 11  “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức, đảm bảo sức mạnh hoàn thành bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Huyện ủy Minh Long đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, của Chính phủ và Bộ Công an về bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội. Trọng tâm là chỉ đạo thực hiện kết luận số 86 - KL/TW ngày 5/11/2010 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, chỉ thị số 48 - CT/TW của Bộ chính trị về sự lãnh đạo đối với công tác phòng chống tội phạm, chỉ thị số 18 - CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đảm bảo trật tự ATGT, chỉ thị số 12 của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe thông qua các kế hoạch như việc thực hiện nghị quyết số 26, 27, 28-NQ/TW, của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Kế hoạch của Huyện ủy về việc thực hiện nghị quyết số 24 - NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam, thông qua quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, việc triển khai quán triệt Quy định số  07 - QĐ/TW của Bộ chính trị về quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, Quy định số 05 và 06 - QĐ/TW của Ban bí thư về quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, đối với người theo tôn giáo và Đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo vào Đảng, thực hiện hướng dẫn  của Ban tổ chức Tỉnh ủy về nội dung, khung tiêu chí đánh giá nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ cho các loại hình chi bộ.

Trong thời gian đến các cấp ủy Đảng huyện Minh Long tiếp tục quán triệt,triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng các cấp về nhiệm vụ phát triển kinh tế, đi đôi với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội,chính sách dân tộc tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện.

                                         

 

 

 

 

Công Hoan

Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi