Hội đồng nhân dân huyện Minh Long, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 7 (Kỳ họp bất thường)
Ngày đưa:  02/11/2018 09:57:55 AM In bài

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018 Thường trực HĐND huyện Minh Long quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 7 - khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, để thông qua các tờ trình của UBND huyện về xin bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Minh Long; Xin bổ sung danh mục dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2018 để thực hiện năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long và xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng chuyên canh cây chè huyện Minh Long giai đoạn 2019 - 2023.

Về dự kỳ họp lần này có đ/c Huỳnh Thị Ánh Sương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN huyện ; 27/30 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và một số đơn vị liên quan trực thuộc UBND huyện.

Toàn cảnh kỳ họp bất thường

Sau một buổi làm việc, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ và bảo đảm đúng luật, Đại biểu HĐND huyện đã thảo luận các tờ trình của UBND huyện; Cùng với báo cáo giải trình của UBND huyện; Đại biểu HĐND huyện Minh Long đã thống nhất ban hành 3 Nghị quyết:

Thứ nhất: Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Minh Long.

Thứ hai:  Nghị quyết bổ sung danh mục dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2018 để thực hiện năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long.

Thứ ba : Nghị quyết Phê duyệt dự án đầu tư phát triển cây chè huyện Minh Long giai đoạn 2019 - 2023.

Để các nghị quyết được ban hành sớm đi vào thực hiện, Chủ tịch HĐND huyện Đinh Thị Mai Sinh đề nghị: UBND huyện khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND huyện, chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, huy động mọi nguồn lực, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng của các ngành để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu các Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, chú ý tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.   

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Ngọc Huyên

Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi