Ban chỉ huy quân sự huyện Minh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013-2018).
Ngày đưa:  05/11/2018 03:47:59 PM In bài

Ngày 01/11/2018, Ban chỉ huy quân sự huyện Minh Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày pháp luật quân đội và hoạt động “mỗi tuần học một điều luật” (2013-2018).

 

Đ/c Trung tá Phạm Ngọc Nguyên, CTV Phó BCHQS chủ trì Hội nghị

Về dự Hội nghị có các đ/c trong Đảng uỷ quân sự huyện, BCH quân sự 5 xã và toàn thể cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện. 5 năm qua, Ban CHQS huyện đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Ngày Pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Ban CHQS huyện coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng đơn vị VMTD. Từ năm 2013 đến nay Ban CHQS huyện đã tổ chức hơn 75 buổi tuyên truyền chính thức trong LLVT huyện và lồng ghép vào các buổi giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, đã thu hút hơn 2.390 lượt người tham gia. Đơn vị thường xuyên phối hợp với Đài truyền thanh phát lại truyền hình và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện để lồng ghép tuyên truyền các nội dung Luật sửa đổi bổ sung, tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với quán triệt, triển khai thực hiện. Thi tìm hiểu pháp luật và tổ chức tham gia nhiều cuộc thi viết về pháp luật đã thu hút hơn 875 lượt cán bộ, chiến sỹ trong LLVT huyện tham gia, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong thời gian tới Ban CHQS huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện ngày pháp luật, mỗi tuần học một điều luật. Nâng cao chất lượng xây dựng, phê duyệt giáo án bài giảng; Kiểm tra, đánh giá nhận thức sau mỗi đợt học tập; Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với hoạt động của các tổ chức quần chúng trong đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp với Đài truyền thanh PLTH huyện để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức sáng tạo, đa dạng, có hiệu quả để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước. Duy trì nghiêm xây dựng nền nếp chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật trong LLVT huyện./.

 

 

Anh Quốc

Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi