KDC số 11, 12 thôn Gò Tranh, xã Long Sơn tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày đưa:  08/11/2018 01:53:45 PM In bài

Ngày 05/11/2018, Khu dân cư số 11+ 12 thôn Gò Tranh, xã Long Sơn đã tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập mặt trận thống nhất Việt Nam 18/11/1930 - 18/11/2018 gắn với phong trào bảo vệ môi trường.

  Khu dân cư số 11+ 12 thôn Gò Tranh, xã Long Sơn có 116 hộ, với 478 nhân khẩu, 100% là người đồng bào dân tộc H’re. Trong năm nay, bà con trong khu dân cư đã đoàn  kết, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần cùng nhau làm ăn, giảm nghèo chính đáng ở trong khu dân cư. Năng suất lúa bình quân đạt 38 - 40 tạ/ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 1.250 con; Có 18 nhà sàn lợp ngói; Có 99 chiếc xe máy; Giao thông nông thôn được nhà nước đầu tư xây dựng bê tông hóa đạt 85%. Số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 73%.

 

Tặng giấy khen cho các gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền

Trong năm 2018, đã có 90/116 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ hơn 75%. Trong đó, gia đình văn hóa 1 năm là 35 hộ, 2 năm là 36 hộ và 3 năm là 19 hộ. Có được kết quả đó là nhờ sự cố gắng phấn đấu của bà con nhân dân trong khu dân cư. Trong thời gian tới, bà con trong khu dân cư số 11+ 12 thôn Gò Tranh, xã Long Sơn tiếp tục thực hiện tốt các chương trình chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, tự giác tham gia đầy đủ các chương trình xây dựng và thực hiện tốt các quy ước, hương ước trong thôn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vận động bà con áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

 

 

 

 

 

 

Mai Tú

Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi