Minh Long triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019.
Ngày đưa:  22/03/2019 04:18:34 PM In bài
Chiều ngày 19 tháng 3 năm 2019, UBND huyện Minh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự Hội nghị có Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Phạm Châu; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đinh Rèm; Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng huyện Võ Đình Tiến; Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Anh Tuấn; các PCT UBND huyện: Nguyễn Văn Bảy, Đinh Văn Điết; lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo 5 xã.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2018, công tác thi đua khen thưởng được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện uỷ, UBND huyện đã đề ra chương trình kế hoạch công tác, phát động thi đua cùng sự phối hợp chỉ đạo tuyên truyền của UBMTTQVN huyện, đoàn thể chính trị, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cùng với đó, việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến. Trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, nhiều điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, tăng cường khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất. Huyện đã bám sát các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, khen thưởng đột xuất, thành tích đặc biệt xuất sắc được thực hiện kịp thời, đảm bảo tính biểu dương, tôn vinh. Bên cạnh đó, việc chia cụm, khối và chấm điểm xếp hạng thi đua đã tạo được không khí thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua của huyện. Đặc biệt, thông qua đó để trao đổi, thảo luận, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để nhân rộng và phát huy các điển hình, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị áp dụng trong thực tiễn công tác.

Đ/c Phạm Châu Tặng cờ và bằng khen cho tập thể xuất sắc

Kết quả trong năm, toàn huyện có 1 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, 1 tập thể được tỉnh tặng bằng khen và 6 tập thể lao động xuất sắc có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Đối với hoạt động thi đua cụm miền núi và hải đảo  năm 2018, Nhân dân và cán bộ huyện Minh Long được cụm đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định khen thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 33 tập thể và 206 cá nhân, danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 10 tập thể, chiến sĩ tiên tiến cho 18 cá nhân, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 11 cá nhân, tặng giấy khen cho 41 tập thể và 72 cá nhân.

Quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bảy đã phát động thi đua. Theo đó, từng đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết HĐND cấp mình, Chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị, địa phương, xây dựng chương trình kế hoạch thi đua, đề ra tiêu chí thi đua cụ thể phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Hướng phong trào thi đua vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết cấp mình để phát động thi đua.

Đ/c Đinh Rèm trao Giấy khen cho các tập thể

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Đình Tiến - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo, điều hành để công tác thi đua khen thưởng trong năm 2019 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2018, sang năm 2019 huyện Minh Long tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, mô hình phát triển nông nghiệp, nhất là đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống của người dân; chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, các khối, Cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua trong năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Hà Trinh

Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi