XEM THEO LĨNH VỰC
 
Tìm kiếm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 3
2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 3
3. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 3
4. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 3
5. Thủ tục công nhận lại “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 3
6. Thủ tục công nhận lần đầu “ Thôn văn hoá”, “ Làng văn hóa”, “ Ấp văn hóa”, “ Bản văn hoá” và tương đương Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 3
7. Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 3
8. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 3
9. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 3

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn