XEM THEO LĨNH VỰC
 
Thủ tục công nhận lại “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

1- Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:

+ Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) họp khu dân cư đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa và nộp hồ sơ đề nghị tại  bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và các ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra); Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và bộ phận thi đua, khen thưởng trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp giấy công nhận cho các khu dân cư văn hóa.

2- Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại https://minhlong.quangngai.gov.vn/dvc/index.aspx  hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

3- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo 03 năm thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Trưởng Ban vận động cấp xã, có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Biên bản kiểm tra hàng năm của Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

+ Công văn đề nghị của UBND cấp xã.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5- Đối tượng thực hiện TTHC: Thôn (làng, ấp, bản và tương đương) đơn vị trực tiếp dưới cấp xã.

6- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin (UBND cấp huyện);

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện.

7- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận và giấy công nhận.

8- Lệ phí: Không.

9- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 và Chương II Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa từ 03 năm trở lên.

11- Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn