Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 227/BC-UBND V/v báo cáo bổ sung nội dung thông tin thực hành tiết kiệm chống lãng phí gđ 2016-2021 24-06-2022
2 248/BC/UBND V/v kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 26 và KH tuần 27 của UBDN huyện 24-06-2022
3 27/LT-UBND lịch tuần 27 24-06-2022
4 481/UBND-VX V/v giảm lãi xuất cho vay các chương trình tín dụng chính sách NHCSXH theo NĐ số 36 của CP 24-06-2022
5 229/BC-UBND V/v báo cáo kết quả 04 năm thực QĐ số 436 của UBNDTQN 24-06-2022
6 1013/QĐ-UBND V/v ban hành KH triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng covid-19 liều nhắc lại lần 2 trên địa bàn huyện Minh Long năm 2022 24-06-2022
7 284/TB-UBND V/v phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khảo sát lập các dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lỡ đất, lũ ống, lũ quét gđ 2021-2025 trên địa bàn xã 24-06-2022
8 489/UBND-VX V/v đề nghị xử lý sụt lún đất gây sạt lỡ và gãy đỗ tường rào nuwat phòng làm việc trụ sở phòng GD&ĐT huyện Minh Long 24-06-2022
9 230/BC-UBND V/v tình hình thực hiện các quy định của PL trong công tác quy hoạch hoạt động đầu tư XD trên địa bàn huyện Minh Long năm 2022 24-06-2022
10 247/BC-UBND V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2022 24-06-2022
11 236/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện việc bố trí công tác cho sinh viên cử tuyển 23-06-2022
12 484/UBND-VX V/v thống nhất ý kiến tổ chức cất bốc, quy tập, hài cốt liệt sĩ theo Kế hoạch của BCHQS huyện Minh Long 23-06-2022
13 243/BC-UBND V/v báo cáo công tác thanh tra TCD giải quyết khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 23-06-2022
14 115-124/QĐ-UBND V/v thu hồi diện tích đất của hộ gia đình, cá nhâ, tổ chức đang sử dụng đất tại xã Long Mai để thực hiện công trình: Kè chống sạt lở bờ tả từ hạ lưu cầu Dư Hữu – Nhà ông Long thôn Dư Hữu 23-06-2022
15 127-132/QĐ-UBND V/v thu hồi diện tích đất của hộ gia đình, cá nhâ, tổ chức đang sử dụng đất tại xã Long Mai để thực hiện công trình: NVH và sân Thể thao thôn Long Thượng 23-06-2022
16 133-137/QĐ-UBND V/v thu hồi diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất tại xã Long Mai để thực hiện công trình: NVH và sân Thể thao thôn Trung Thượng 23-06-2022
17 1021/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án: Nhà máy sản xuất các SP từ gỗ của công ty TNHH Minh Long Thành 23-06-2022
18 65/KH-UBND V/v triển khai thực hiện NĐ số 60 của CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 23-06-2022
19 244/BC-UBND V/v báo cáo kế hoạch PT GD và dự toán NSNN năm 2023 và KH NS 3 năm 2023-2025 23-06-2022
20 485/UBND-NC V/v nêu cao trách nhiệm trong việc tham mưu xử lý vụ việc vi phạm hành chính 23-06-2022
21 486/UBND-VX V/v đẩy mạnh tiêm chuẩng vắc xin phòng covid-19 liều nhắc lại 23-06-2022
22 487/UBND-VX V/v chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượi bia 23-06-2022
23 64/KH-UBND V/v kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 54 của chính phủ trên địa bàn huyện Minh Long 22-06-2022
24 21/TTr-HĐND V/v chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện Minh Long khóa XII 22-06-2022
25 239/BC-UBND V/v đánh giá việc thực hiện chính sách đối với Giáo viên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng cớ điều kiện KT-XH ĐBKK 22-06-2022
26 237/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường QL đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã QLSD trên địa bàn huyện Minh Long 22-06-2022
27 241/BC-UBND V/v báo cáo thực trạng áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) đối với các dự án đầu tư trên đbàn huyện ML 22-06-2022
28 483/UBND-NC V/v tham gia ý kiến dự thảo QĐ của UBND tỉnh QN 22-06-2022
29 482/UBND-KTTH V/v tham gia ý kiến dự thảo QĐ của UBND tỉnh QN 22-06-2022
30 479/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2023 địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22-06-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 503

Tổng số lượt xem: 10522195