Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Minh Long: Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2019-2024. 23/05/2024 Tải về
2 Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua dự thảo quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát quý II, về công tác đảm bảo TTAATXH,ATGT tại UBND xã Long Mai, từ ngày 01/01/2022-30/4/2024 23/05/2024 Tải về
3 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát Phòng TNMT huyện 22/05/2024 Tải về
4 Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2024 22/05/2024 Tải về
5 Đại biểu HĐND 03 cấp tiếp xúc cử tri xã Long Mai 22/05/2024 Tải về
6 Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo giám sát quý i/2024 về công tác đầu tư công trình thủy lợi trên địa bàn huyện; năm 2021 – 2023 22/05/2024 Tải về
7 Hiệu quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Minh Long 22/05/2024 Tải về
8 Nghiệm thu nhà vệ sinh hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc gia đình người có công cách mạng trên địa bàn huyện Minh Long 13/05/2024 Tải về
9 Minh Long - sôi nổi Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024 13/05/2024 Tải về
10 Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Minh Long lần thứ IV. 13/05/2024 Tải về

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1745

Tổng số lượt xem: 16399680