Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 47/BA-HĐND V/v báo cáo kết quả hoạt động của TTHĐND tổ đại biểu HĐND cấp huyện cấp xã và các đơn vị liên quan trong tháng 6 và nhiệm vụ trong tháng 7 năm 2022 27-06-2022
2 46/BC-HĐND V/v kết quả hoạt động của TT các ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 27-06-2022
3 1027/QĐ-UBND V/v thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC và kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2022 tại các cơ quan đơn vị 27-06-2022
4 66/KH-UBND V/v tổ chức thực hiện Ngày PL nước Cộng hòa XHCN VN năm 2022 trên địa bàn huyện 27-06-2022
5 491/UBND-KTTH V/v tham gia góp ý dự thảo luật giá (sửa đổi) 27-06-2022
6 480a/UBND-KTTH V/v tham gia góp ý dự thảo thông tư sửa đổi thông tư số 45 của bộ tài chính 27-06-2022
7 470a/UBND-KTTH V/v tham gia góp ý dự thảo quy chế QL sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ PT chính thức của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho VN trên địa bàn TQN 27-06-2022
8 492/UBND-KTTH V/v chấp thuận Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước 27-06-2022
9 67/KH-UBND V/v tổ chức lễ truy điệu đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ đã hy sinh tại xã Long Môn quy tập về nghĩa trang huyện 27-06-2022
10 227/BC-UBND V/v báo cáo bổ sung nội dung thông tin thực hành tiết kiệm chống lãng phí gđ 2016-2021 24-06-2022
11 248/BC/UBND V/v kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 26 và KH tuần 27 của UBDN huyện 24-06-2022
12 27/LT-UBND lịch tuần 27 24-06-2022
13 481/UBND-VX V/v giảm lãi xuất cho vay các chương trình tín dụng chính sách NHCSXH theo NĐ số 36 của CP 24-06-2022
14 229/BC-UBND V/v báo cáo kết quả 04 năm thực QĐ số 436 của UBNDTQN 24-06-2022
15 1013/QĐ-UBND V/v ban hành KH triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng covid-19 liều nhắc lại lần 2 trên địa bàn huyện Minh Long năm 2022 24-06-2022
16 284/TB-UBND V/v phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khảo sát lập các dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lỡ đất, lũ ống, lũ quét gđ 2021-2025 trên địa bàn xã 24-06-2022
17 489/UBND-VX V/v đề nghị xử lý sụt lún đất gây sạt lỡ và gãy đỗ tường rào nuwat phòng làm việc trụ sở phòng GD&ĐT huyện Minh Long 24-06-2022
18 230/BC-UBND V/v tình hình thực hiện các quy định của PL trong công tác quy hoạch hoạt động đầu tư XD trên địa bàn huyện Minh Long năm 2022 24-06-2022
19 247/BC-UBND V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2022 24-06-2022
20 236/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện việc bố trí công tác cho sinh viên cử tuyển 23-06-2022
21 484/UBND-VX V/v thống nhất ý kiến tổ chức cất bốc, quy tập, hài cốt liệt sĩ theo Kế hoạch của BCHQS huyện Minh Long 23-06-2022
22 243/BC-UBND V/v báo cáo công tác thanh tra TCD giải quyết khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 23-06-2022
23 115-124/QĐ-UBND V/v thu hồi diện tích đất của hộ gia đình, cá nhâ, tổ chức đang sử dụng đất tại xã Long Mai để thực hiện công trình: Kè chống sạt lở bờ tả từ hạ lưu cầu Dư Hữu – Nhà ông Long thôn Dư Hữu 23-06-2022
24 127-132/QĐ-UBND V/v thu hồi diện tích đất của hộ gia đình, cá nhâ, tổ chức đang sử dụng đất tại xã Long Mai để thực hiện công trình: NVH và sân Thể thao thôn Long Thượng 23-06-2022
25 133-137/QĐ-UBND V/v thu hồi diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất tại xã Long Mai để thực hiện công trình: NVH và sân Thể thao thôn Trung Thượng 23-06-2022
26 1021/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án: Nhà máy sản xuất các SP từ gỗ của công ty TNHH Minh Long Thành 23-06-2022
27 65/KH-UBND V/v triển khai thực hiện NĐ số 60 của CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 23-06-2022
28 244/BC-UBND V/v báo cáo kế hoạch PT GD và dự toán NSNN năm 2023 và KH NS 3 năm 2023-2025 23-06-2022
29 485/UBND-NC V/v nêu cao trách nhiệm trong việc tham mưu xử lý vụ việc vi phạm hành chính 23-06-2022
30 486/UBND-VX V/v đẩy mạnh tiêm chuẩng vắc xin phòng covid-19 liều nhắc lại 23-06-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 259

Tổng số lượt xem: 10535844