Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Sơ đồ tổ chức huyện Minh Long

Đ/c. Đinh Văn Điết - Chủ tịch UBND huyện, Chỉ đạo chung - DĐ: 0255.3866512

Đ/c. Nguyễn Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND huyện, phụ trách lĩnh vực Văn hóa xã hội -  DĐ: 0255.3866324

Đ/c. Đinh Thị Xuân Hương - Phó chủ tịch UBND huyện, phụ trách lĩnh vực kinh tế - DĐ: 0255.3866235
 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1875

Tổng số lượt xem: 16449306