Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 520/UBND-KTTH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6/)và Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023 02-06-2023
2 238/BC-UBND Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện Minh Long 02-06-2023
3 23/LT-UBND Lịch tuần 23 02-06-2023
4 521/UBND-VX V/v triển khai thực hiện "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" trên địa bàn huyện năm 202 02-06-2023
5 460-466/QĐ-UBND V/v trợ cấp BTXH 02-06-2023
6 454-459/QĐ-UBND V/v trợ cấp bảo trợ xã hội 02-06-2023
7 234/BC-UBND V/v tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 02-06-2023
8 237/BC-UBND Về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 tại Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 02-06-2023
9 239/BC-UBND Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 22 (từ ngày 29/5-04/6/2023) và kế hoạch tuần 23/2023 của UBND huyện 02-06-2023
10 504/UBND-VX V/v đè xuất bổ sung nội dung Tiểu dự án 4, dự án 5: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện CTMTQG và PTKTXH vùng đồng bào DTTS và MN năm 2023 02-06-2023
11 467/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 02-06-2023
12 430-439/QĐ-UBND V/v Phê duyệt giá trị bồi thườn,g hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Đườg và kè chống sạt lở từ Xóm Mới đến Suối Tía, xã Long Hiệp 01-06-2023
13 517/UBND-KTTH V/v ban hành dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình: Nước sạch sinh hoạt tại thôn Hà Bôi; thôn Làng Giữa; thôn Làng Ren; thôn Làng Trê 01-06-2023
14 133/HĐND-VP V/v chuẩn bị hồ sơ phục vụ Công an tỉnh kiểm tra định kỳ công tác quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh 01-06-2023
15 516/UBND-KTTH Về việc rà soát cơ sở nhà, đất hiện nay do các tổ chức, cá nhân đang thuê sử dụng nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích 01-06-2023
16 518/UBND-NC V/v rà soát thẩm định đối tượng hưởng chế độ chính sách theo tại NĐ số 73 của chính phủ 01-06-2023
17 519/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia đào tạo, đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể giai đoạn 2023 -2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 01-06-2023
18 159/TB-UBND Hủy toàn bộ nội dung Thông báo số 105/TB-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Minh Long, về việc thu hồi đất của tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng để thực hiện dự án: Khu du lịch sinh thái Thác Trắng- Đập Đồng Cần. Địa điểm: Xã Thanh An, huyện Minh Long 01-06-2023
19 425-429/QĐ-UBND V/v Phê duyệt giá trị bồi thườn,g hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Đườn gvà kè chống sạt lở từ Xóm Mới đến Suối Tía, xã Long Hiệp 01-06-2023
20 440-449/QĐ-UBND V/v Phê duyệt giá trị bồi thườn,g hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Đường và kè chống sạt lở từ Xóm Mới đến Suối Tía, xã Long Hiệp 01-06-2023
21 450-452/QĐ-UBND V/v Phê duyệt giá trị bồi thườn,g hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Đường và kè chống sạt lở từ Xóm Mới đến Suối Tía, xã Long Hiệp 01-06-2023
22 513/UBND-NC Cung cấp số liệu về di cư quốc tế 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện 31-05-2023
23 515/UBND-KTTH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 trên địa bàn huyện Minh Long 31-05-2023
24 307a/UBND-NC V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn huyện Minh Long 31-05-2023
25 419/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thương, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công : Đường và kè chống sạt lở từ xóm mói đến suối tía, xã long Hiệp, huyện Minh Long ( đợt 1) 31-05-2023
26 65-70/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND xã Long Hiệp, đang QLSD đất tại thôn 2, xã Long Hiệp để XDCT: đường và kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối tía, xã Long Hiệp huyện Minh Long 31-05-2023
27 71-80/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND xã Long Hiệp, đang QLSD đất tại thôn 2, xã Long Hiệp để XDCT: đường và kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối tía, xã Long Hiệp huyện Minh Long 31-05-2023
28 81-89/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND xã Long Hiệp, đang QLSD đất tại thôn 2, xã Long Hiệp để XDCT: đường và kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối tía, xã Long Hiệp huyện Minh Long 31-05-2023
29 90-99/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND xã Long Hiệp, đang QLSD đất tại thôn 2, xã Long Hiệp để XDCT: đường và kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối tía, xã Long Hiệp huyện Minh Long 31-05-2023
30 100-109/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND xã Long Hiệp, đang QLSD đất tại thôn 2, xã Long Hiệp để XDCT: đường và kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối tía, xã Long Hiệp huyện Minh Long 31-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2456

Tổng số lượt xem: 13833228