Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Công nhận ban vận động thành lập hội Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực về hội
2 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lưu thông hàng hóa trong nước
3 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lưu thông hàng hóa trong nước
4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Dịch vụ công cấp 3 UBND Huyện/ Thành Phố Lưu thông hàng hóa trong nước
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực gia đình
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lưu thông hàng hóa trong nước
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Dịch vụ công cấp 3 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực viễn thông và Internet
8 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực gia đình
9 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực lâm nghiệp
10 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực đất đai
11 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
12 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TTBYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Dịch vụ công cấp 3 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
13 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lưu thông hàng hóa trong nước
14 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực lâm nghiệp
15 Cấp bản sao từ sổ gốc Dịch vụ công cấp 3 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực chứng thực
16 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Dịch vụ công cấp 3 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực hộ tịch
17 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Dịch vụ công cấp 3 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực chứng thực
18 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
19 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
20 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện/ Thành Phố Lĩnh vực về hội
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 311

Tổng số lượt xem: 10557951