Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Long Mai, nhiệm kỳ 2023-2028

24/02/2023 09:42    65

Sáng ngày 17/02/2023, Hội Nông dân xã Long Mai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Long Mai, nhiệm kỳ 2023-2028, đại hội điểm cấp cơ sở của huyện được tổ chức tại nhà văn hóa xã Long Mai. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Thanh Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Lâm Trọng Điệp –UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đ/c Lê Thị Kim Tuyết –HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đ/c Đinh Thanh Minh – Bí Thư Đảng ủy xã; Đ/c Trần Văn Lịch –Chủ tịch UBND xã; đ/c Trịnh Ngọc Cư - Phó Chủ tịch HĐND xã; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, các đoàn thể xã cùng 65 đại biểu nông dân tiêu biểu đại diện cho 895 hội viên nông dân trong toàn xã.

Toàn cảnh đại hội

05 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong xã đã bám sát và tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Điều lệ Hội. Nhất là các chính sách về sản xuất, về nhà ở, về ưu đãi tín dụng chính sách vay vốn, về phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS và Miền núi…và gắn với tuyên truyền “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới .... Qua đó, từng bước đã xây dựng được ý thức, trách nhiệm cộng đồng và phát huy khá tốt tinh thần tự giác của nông dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Song song việc củng cố tổ chức Hội, công tác phát triển hội viên cũng được Hội nông dân xã quan tâm thực hiện, nhiệm kỳ qua phát triển 113 hội viên mới đạt và vượt chỉ tiêu huyện Hội giao. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ cho nông dân đạt nhiều kết quả, Hội đã huy động nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp xã được 37, 843 đồng, trong đó, ngân sách xã hỗ trợ 23 triệu đồng, hội viên nông dân đóng góp 14,843 triệu đồng. Ngoài ra Hội còn chủ động phối hợp thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ngành chức năng có liên quan về tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất đến nay dư nợ tại NHCSXH trên 11 tỷ đồng tạo điều kiện cho 237 hộ được vay vốn, góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn, tăng thu nhập gia đình ổn định cuộc sống. Từ các nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân nhiệm kỳ qua có 43 hộ nông dân nghèo vay vốn được thoát nghèo.

Về phong trào thi đua, đã tập trung đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Hiện tại toàn xã có 260 hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, trong đó có số hộ nghèo đã tự lực vươn lên trở thành hộ sản xuất giỏi có thu nhập bình quân hàng năm từ 85 triệu đến 150 triệu đồng.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến, Hội Nông dân xã Long Mai tiếp tục tập trung phát động hội viên nông dân thực hiện phong trào thi đua ”Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; triển khai thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, cụ thể là: Xây dựng hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh toàn diện; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Ban chấp hành Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028

Với tinh thần Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028, Bà Đinh Thị Mướp tiếp tục được tín nhiệm tái cử bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023-2028; đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Minh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết./.

Kim Tuyết

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 447

Tổng số lượt xem: 15364710