Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Đại hội Chi bộ thôn An Thanh, xã Thanh An.

23/06/2022

Sáng ngày 20/6/2022, chi bộ Thôn An Thanh, xã Thanh An đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai tiếp ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Thanh An. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Thị Ngây, Bí thư Đảng ủy xã Thanh An; các đồng chí thường trực Đảng ủy xã Thanh An; các đại biểu đại diện cho các chi bộ trên địa bàn xã Thanh Am và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Quang cảnh Đại hội

Chi thôn An Thanh có 73 đảng viên, trong đó miễn sinh hoạt 06 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, chi bộ đã không ngừng phấn đấu, linh hoạt và sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng ủy xã Thanh An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua  là đã đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra. Trong đó kinh tế người dân trong thôn tiếp tục ổn định và phát triển, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, được chi bộ quan tâm. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 09 hộ, chiếm tỷ lệ 6,52%.

Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, Chi bộ thôn An Thanh cũng hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. Chi bộ thường xuyên triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư gắn bảo đảm môi trường xanh, sạch,  đẹp. Trong 2 năm 2020 và 2021 thôn An Thanh đều đạt thôn văn hóa. Số hộ gia đình văn hóa đạt 84,78%.  Công tác xây dựng Đảng được chú trong cả về 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong 2 năm liền toàn đảng viên trong chi bộ không có đảng viên nào bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ An Thanh  tiếp tục đổi mới, giữ vững kỷ cương của Đảng, xây dựng các phong trào ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- văn hóa xã hội; gắn với bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Thị Ngây, Bí thư Đảng ủy xã Thanh An đã biểu dương những thành tích mà chi bộ và nhân dân Thôn An Thanh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó đồng chí  đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, chi bộ tiếp tục không ngừng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đảng viên. Lãnh đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu Chi ủy Thôn An Thanh nhiệm kỳ 2022 – 2025, gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đinh Văn Cường được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Đồng chí Đinh Văn Rơ, được bầu làm Phó Bí thư chi bộ./.

 

Hà Trinh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2556

Tổng số lượt xem: 10982560