Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Đảng ủy xã Long Hiệp triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022

01/07/2022 09:55    236

Sáng ngày 28/6/2022, Đảng ủy xã Long Hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dự -Phó Bí thư TT Huyện ủy, ông Lê Thanh Hải - Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Long Hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trong 06 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh covid 19 cơ bản đã được kiểm soát, kinh tế-xã hội của xã phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định; quốc phòng-an ninh được chú trọng, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục hướng về cơ sở. Công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ đạt nhiều kết quả. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn và thực hiện quy hoạch cán bộ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Theo đó, trong 6 tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 32 ngày 24/5/2022 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Long Hiệp, nhiệm kỳ 2022-2025 và thống nhất chọn Chi bộ thôn Ba và Chi bộ Trường PTDTNT THCS Minh Long, tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2022-2025. Đã giới thiệu 13 đối tượng ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng, 04 đảng viên dự bị tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, tổ chức kết nạp 02 đảng viên mới. Đến nay, Đảng bộ xã có 13 chi bộ trực thuộc, với 240 đảng viên. Đã đề nghị xét, tặng huy hiệu đảng cho 07 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được quan tâm, chú trọng, trong quý II đã tố chức kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên, trong quý III tiếp tục có kế hoạch kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên.

Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất 06 tháng đầu năm 2022 đạt trên 191,5 tỷ đồng, tăng 4,29% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 53% kế hoạch năm. Diện tích gieo sạ vụ Đông Xuân trên 167 héc ta, năng suất bình quân đạt gần 52 tạ/héc ta. Công tác chăn nuôi, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tình hình chăn nuôi ổn định, số lượng đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên. Quản lý, duy trì và giữ ổn định diện tích rừng tự nhiên trên 1.270 héc ta, trong đó có trên 795 héc ta rừng sản xuất; độ che phủ rừng đạt 51,55%. Tổng thu ngân sách ước 06 tháng đầu năm 2022 đạt trên 5,7 tỷ đồng, tổng chi ngân sách trên 2,3 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện với mục tiêu đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2022. Hiện nay, Long Hiệp vẫn duy trì 17/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã Long Hiệp được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Ocop huyện Minh Long, công nhận “Sản phẩm chè Minh Long” của cơ sở HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Thành Tiến, thôn Hà Bôi.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn, tổ chức tốt việc tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho Nhân dân; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn ổn định và giữ vững. Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy xã Long Hiệp tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng Nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vần còn có mặt hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, giải quyết một số nội dung, vấn đề bức xúc, nổi cộm có lúc, có việc chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện còn chậm so với chương trình, kế hoạch. Kinh tế có bước phát triển khá nhưng tăng trưởng một số ngành chưa cao. Tình hình an ninh chính trị-TTATXH vẫn còn tiềm ẩn và có nguy cơ xảy ra, tội phạm lợi dụng công nghệ cao tăng, nhất là liên quan đến “Tín dụng đen”./.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 546

Tổng số lượt xem: 15088809