Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện thông qua báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ năm 2021-2023 trên địa bàn huyện

27/05/2024 02:24    53

Chiều ngày 23/5/2024, Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo giám sát quý I/2024 về nội dung giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ năm 2021-2023 trên địa bàn huyện. Chủ trì đồng chí Đinh Thị Mai Sinh-UVBTV- chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát.

Sau khi đại diện Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát các đồng chí thành viên tham dự buổi giám sát đã trao đổi thảo luận; Qua giám sát cho thấy, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ theo quy định; tổ chức quán triệt tốt việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và các văn bản quy định khác liên quan. Chính quyền các cấp các đã tích cực chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đến tận người dân. Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng được thụ hưởng; các đối tượng chính sách được vay vốn thuận lợi, an toàn, nhanh chóng; giảm thời gian giao dịch tín dụng, tiết kiệm chi phí đi lại của hộ vay. Nhờ có vốn kịp thời, các hộ nghèo có điều kiện để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến cuối năm 2023 xuống còn 16,78%. Ngoài ra, các kênh vay phục vụ phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường nước sạch, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở... đã đáp ứng kịp thời với nhu cầu của người dân. Nguồn vốn vay được các đối tượng vay sử dụng đúng mục đích vay, do đó đã phát huy được các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế:

 - Công tác tuyên truyền các chính sách ưu đãi vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác mặc dù đã được hệ thống chính trị các cấp, phòng giao dịch NHCSXH huyện, các tổ chức hội đoàn thể tích cực tuyên truyền; tuy nhiên công tác tuyên truyền vẫn chưa mang lại hiệu quả sâu rộng, còn nhiều đối tượng chưa được tiếp cận các thông tin về chính sách vay.

- Quá trình triển khai tín dụng chính sách tới người nghèo và các đối tượng chính sách khác chưa thật sự thuận lợi như có nhiều chương trình tín dụng cho một đối tượng thụ hưởng gây khó quản lý giữa các chương trình vừa gây ra tình trạng trùng lặp. Nhu cầu vay vốn của chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn là rất lớn, tuy nhiên nguồn vốn phân bổ từ Trung ương và nguồn vốn từ ngân sách địa phương bố trí hàng năm còn thấp, chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu của người vay.

- Một số hộ dân vẫn chưa mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình nên tỷ lệ dư nợ của một số xã vẫn còn thấp (xã Thanh An). Một số chương trình có tỷ lệ người dân vay vốn thấp như: “Chương trình cho vay học sinh sinh viên”, “Chương trình cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động”, “Chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở”, “Chương trình cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015”… Việc xử lý thu hồi nợ quá hạn của một số đối tượng vay vốn gặp nhiều khó khăn; tình hình hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú, đi làm ăn xa vẫn còn phát sinh tại một số xã, có nơi vẫn còn tình trạng hộ vay chây ỳ, trốn tránh việc trả nợ cho ngân hàng.

Để thực hiện tốt công  tác chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện trong thời gian đến đề nghị UBND huyện:

- Tiếp tục quan tâm tăng trích một phần ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, an sinh xã hội giảm nghèo bền vững ủy thác qua NHCSXH huyện theo chỉ tiêu được NHCSXH tỉnh giao hằng năm; Xem xét cân đối, trích chuyển bổ sung thêm nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Kế hoạch số 51/KH UBND ngày 12/3/2023 của UBND huyện về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù;  Chỉ đạo UBND các xã, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH trong việc nâng cao công tác tuyên truyền chính sách tín dụng; lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư ... với tín dụng chính sách xã hội; bồi dưỡng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn cho các đối tượng chính sách sau khi giải ngân vốn để các hộ có định hướng sử dụng nguồn vốn mang lại hiệu quả.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Tham mưu UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo các ban, ngành tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi để nhân dân hiểu và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện việc hoàn trả lãi và gốc đúng quy định. Đồng thời, rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác; kiện toàn chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm vay vốn để đưa hoạt động tín dụng chính sách ngày càng ổn định và bền vững nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Tổ chức giải ngân kịp thời vốn thu hồi và vốn được bổ sung, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tín dụng được giao hàng năm và tập trung đôn đốc thu hồi dứt điểm nợ đến hạn, nợ quá hạn; Đối với các chương trình tín dụng chính sách dành riêng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu, đề nghị phòng giao dịch NHCSXH huyện có sự phối hợp chặt chẽ với phòng Dân tộc huyện, tham mưu phân bổ nguồn vốn vay trên cơ sở các văn bản cấp trên phê duyệt.  

UBND các xã tăng cường vai trò trách nhiệm của UBND các xã trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, thuyết phục, động viên các hộ gia đình vay vốn nâng cao ý thức trong việc thực hiện nghĩa vụ trả vốn vay, trả lãi đúng kỳ hạn. Chỉ đạo quyết liệt việc sử dụng vốn vay đúng mục đích xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình.

Thùy Dung

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1313

Tổng số lượt xem: 16620344