Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

ĐOÀN GIÁM SÁT HĐND HUYỆN GIÁM SÁT UBND HUYỆN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ 2021-2025

24/05/2023 16:55    128

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện , nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 32/KH-HĐND ngày 12/01/2023 của HĐND huyện, Quyết định số 35/QĐ-HĐND, ngày 08/3/2023 của Thường trực HĐND Huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện CTMTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025.

Theo Kế hoạch vào ngày 26/4/2023 Đoàn giám sát HĐND huyện đã tổ chức đi khảo sát thực tế tại xã Long Sơn, huyện Minh Long.

Sáng ngày 17/5/2023 Đoàn giám sát HDND huyện đã có buổi làm việc với UBND huyện, thành phần gồm có đoàn giám sát HĐND huyện theo Quyết định số 35; Chủ trì: Bà Đinh Thị Mai Sinh- UVBTVHU- Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Đại diện UBND huyện có đồng chí Đinh Thị Xuân Hương- HUV- Phó chủ tịch UBND huyện và các phòng, ban, ngành liên quan để nghe thông  qua báo cáo nội dung giám sát.

Tại buổi làm việc với UBND huyện  Đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về sự phối hợp chuẩn bị báo cáo cho Đoàn giám sát, UBND huyện đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân tiếp tục nâng lên; văn hóa – xã hội, giáo dục , y tế chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Chương trình MTQG về xây  dựng NTM được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế của địa phương, tạo sự đột phá làm thay đổi căn bản, toàn diện bộ mặt nông thôn.

Qua trao đổi các đồng chí trong Đoàn giám sát cùng đồng chí chủ trì đã làm rõ thêm một số vấn đề báo cáo chưa nêu cụ thể, chưa đúng thực trạng; để từ đó UBND huyện và UBND các xã Long Sơn, Thanh An xác định các giải pháp, chỉ tiêu trong thời gian đến để khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập trong giai đoạn tiếp theo, bằng những việc làm thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đặc biệt quan tâm đến xã đã về đích Nông thon mới và những xã chuẩn bị về đích nông thôn mới nhằm để giữ vững các tiêu chí đã đạt được, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của huyện nhà và hạ tầng nông thôn phát triển lên tầm cao mới.

Thuỳ Dung

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1538

Tổng số lượt xem: 16601408