Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

ĐOÀN GIÁM SÁT THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, TỔ CHỨC CUỘC HỌP THÔNG QUA BÁO CÁO DỰ THẢO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ 2021-2025.

15/06/2023 09:17    213

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐND, ngày 08/3/2023 của Thường trực HĐND Huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn chuyển tiếp 2021-2025.

Căn cứ Kế hoạch Đoàn đã đi giám sát UBND huyện và khảo sát thực tế tại 3 xã Long Sơn, Thanh An và Long Hiệp; vào chiều ngày 14/6/2023 Đoàn giám sát HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới  trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn chuyển tiếp 2021-2025, gồm có 9 thành viên đoàn giám sát HĐND huyện; Chủ trì: Bà Đinh Thị Mai Sinh- UVBTVHU- Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc Đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về sự phối hợp chuẩn bị báo cáo cho Đoàn giám sát, UBND huyện đã triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới  trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn chuyển tiếp 2021-2025 đạt được những kết quả tích cực, như triển khai sâu roojngg đến các tầng lớp nhân dân, với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế tại địa phương, tạo sự đột phá làm thay đổi căn bản toàn diện bộ mặt nông thôn, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; đến nay một số  dự án, công trình quan trọng được đầu tư đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của huyện nhà, hạ tầng đô thị phát triển nhanh, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống Nhân dân được cải thiện đáng kể.

Qua trao đổi các đồng chí trong Đoàn giám sát cùng đồng chí chủ trì đã làm rõ thêm một số vấn đề báo cáo chưa nêu cụ thể, chưa đúng thực trạng; để từ đó UBND huyện và UBND 3 xã Long Sơn, Thanh An, Long Hiệp xác định các giải pháp, chỉ tiêu trong thời gian đến để khắc phục những hạn chế, tồn tại, bất cập trong giai đoạn tiếp theo, nhằm góp phần thúc đẩy nền kinh tế của huyện nhà và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

 

Thuỳ Dung

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2106

Tổng số lượt xem: 16449274