Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Minh Long đánh giá hoạt động quý I/2023

18/04/2023 17:46    48

Chiều ngày 12/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Long tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên trong ban đại diện HĐQT và một số ngành chuyên môn của huyện.

“Cảnh hội nghị Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Minh Long đánh giá hoạt động quý I/2023”

Trong quý I, nguồn vốn cho vay của NHCSXH trở thành điểm tựa vững chắc của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo tiền đề giúp các hộ dân trên địa bàn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. đạt 170.550 triệu đồng, tăng 8.224 triệu đồng so với năm 2022. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương  chuyển về 117.843 triệu đồng, tăng 6.948 triệu đồng so với năm 2022, chiếm 69,1%/tổng nguồn vốn. Nguồn vốn ngân sách địa phương 12.453 triệu đồng, trong đó:Nguồn vốn ngân sách tỉnh 7.814 triệu đồng, tăng 1.350 triệu đồng so với năm 2022, chiếm 4,58%/tổng nguồn vốn. Nguồn vốn ngân sách huyện 4.639 triệu đồng, tăng 735 triệu đồng so với năm 20212, chiếm 2,72%/tổng nguồn vốn.

Về công tác cho vay: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hội đoàn thể các cấp tập trung giải ngân kịp thời vốn tín dụng chính sách đến đối tượng thụ hưởng theo quy định. Doanh số cho vay là 12.163 triệu đồng, với 282 lượt hộ vay. Doanh số cho vay tập trung chủ yếu các chương trình: Cho vay hộ nghèo 1.790 triệu đồng/30 lượt hộ vay; cho vay Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 1.520 triệu đồng/36 lượt hộ vay; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 7.503 triệu đồng/162 lượt người lao động vay; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 880 triệu đồng/45 lượt hộ vay.Trong quý II năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chỉ đạo hoạt động NHCSXH huyện, chủ động dành thời gian để thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023 theo Kế hoạch số 06/KH-BĐD ngày 09/01/2023 của Trưởng Ban đại diện và phấn đấu hoàn thành công tác kiểm tra trước ngày 31/8/2023. Các thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã quan tâm, chỉ đạo tốt chính sách tín dụng trên địa bàn, định kỳ một quý phải kiểm tra ít nhất 01 thôn, một số Tổ tiết kiệm và vay vốn và một số hộ vay vốn, đặc biệt kiểm tra các hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú, có lãi tồn đọng cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề nghị các thành viên Ban đại diện HĐQT cần tiếp tục quan tâm tới rà soát đối tượng vay vốn đảm bảo hiệu quả và mục đích vay vốn, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và kế hoạch thu nợ trong thángđúng tiến độ, không để tồn đọng vốn; nâng cao chất lượng tín dụng; chú trọng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã./.

                                                          

Hà Trinh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 557

Tổng số lượt xem: 15088797