Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Long tổ chức phiên họp Quý III năm 2023.

19/10/2023 13:54    26

Chiều ngày 17/10/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Long tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023. Do đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị; tham dự có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

“Quảng cảnh hội nghị tổ chức phiên họp Quý III năm 2023”

Trong 9 tháng đầu năm,  Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Ban đại diện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đồng thời chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp các ban, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương các xã, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tính đến ngày 30/9/2023, tổng dư nợ đạt trên 174 tỷ đồng, với 3.172  hộ vay với 80 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng trên 12 tỷ đồng so với năm 2022. Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động tín dụng, quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, thu lãi giúp cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội được duy trì ổn định hiệu quả.

 Trong 3 tháng cuối năm tiếp tục tập trung nguồn luwch đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được tỉnh giao năm 2023, giải ngân trên cơ sở đảm bảo thủ tịc quy định, kịp thời hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đặc biệt các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022. Tiếp tục củng cố, Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, Nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dich xã, kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp với chính quyền địa phương và Hội đoàn thể nhận ủy thác đôn đốc nợ đến hạn  và thu nợ quá hạn phát sinh, rà soát phân tích, đánh giá nợ và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng…Hội nghị cũng đã triển khai một số văn bản, công văn và quyết định mới ban hành liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tín dụng chính sách thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý trong việc thực hiện hoạt động của Ban đại diện trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân về chính sách tín dụng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền từ huyện đến xã và các tổ chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm vay vốn trong việc nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Đồng chí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã xử lý dứt điểm các tồn tại, nhất nợ quá hạn. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể chủ động rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ trên địa bàn để triển khai cho vay khi có nguồn vốn; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nội dung ủy thác đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc bình xét cho vay, tránh trường hợp vay sai quy định, sử dụng vốn sai mục đích; đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần thực hiện tốt các hoạt động trong 3 tháng cuối năm 2023./.

 

Hà Trinh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 489

Tổng số lượt xem: 15364802