Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

BAN KINH TẾ XÃ HỘI GIÁM SÁT TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG- VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TDTT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021-2022

16/05/2023 08:19    37

Sáng ngày 12/5/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Lê Thị Kim Tuyết - HUV- Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thể dục thể thao trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2022. Dự buổi giám sát có các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát của Ban Kinh tế - xã hội và đồng chí Hà Thị Ngun- Phó Giám đốc TTTT-VHTT;

sau khi đại diện TTTT-VHTT thông qua báo cáo các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi thảo luận làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo của TTTT-VHTT, Đoàn giám sát  đánh giá một số tồn tại, hạn chế nguyên nhân còn tồn đọng.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Thị Kim Tuyết - chủ trì đã đề nghị TTTT-VHTT nên bổ sung vào báo cáo kiến nghị xin kinh phí để tổ chức cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng cho các em học sinh, bố trí kinh phí cho TTTT-VHTT ngay từ đầu năm; Đẩy mạnh sử dụng các thiết chế TDTT, bố trí dụng cụ TDTT cho người dân và có sự chỉ đạo về xã hội hóa  TDTT, bảo vệ thiết chế TDTT nơi công cộng, nhằm phát huy hết công năng, phục vụ tốt nhất nhu cầu xây dựng đời sống văn hóa-TDTT, vui chơi giải trí và học tập của người dân

Thuỳ Dung

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 573

Tổng số lượt xem: 15088865