Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN GIÁM SÁT BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN

08/09/2023 10:06    20

Chiều ngày 06/9/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Lê Thị Kim Tuyết- Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Minh Long theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế từ năm 2021 đến 30/6/2023; Dự buổi giám sát có các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát theo Quyết định số 44-QĐ/HĐND huyện và đồng chí Lê Văn Binh – Giám đốc BHXH huyện cùng các đồng chí cán bộ công chức, chuyên viên trong đơn vị.

sau khi đại diện BHXH thông qua báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi thảo luận làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo của BHXH, Đoàn giám sát  đánh giá một số tồn tại, hạn chế nguyên nhân còn tồn đọng như công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, mặc dù đã được các cấp, ngành quan tâm, nhưng hiệu quả đạt được chưa cao, một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ tính ưu việt của chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, vẫn còn tâm lý ỷ lại, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tế; Đời sống của người dân còn khó khăn, hầu hết người dân đi làm ăn xa, nên khi triệu tập tổ chức tuyên truyền khó khăn, ít người tham gia.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Thị Kim Tuyết - chủ trì  đã đề nghị BHXH  tiếp tục phối hợp với các địa phương 5 xã làm tôt hơn nữa công tác tuyên truyền, để người dân thấy được sự cần thiết của chính sách bảo hiểm y tế và khẩn trương bổ sung vào báo cáo các nội dung cần thiết mà thành viên Đoàn giám sát đã tham gia, coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới để đạt chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023.

Thuỳ Dung

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 476

Tổng số lượt xem: 15088547