Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN TỔ CHỨC CUỘC HỌP THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO GIÁM SÁT QUÝ I/2022 VÀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH GIÁM SÁT QUÝ II/2022; CỦNG CỐ KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN BAN KT-XH

16/06/2022 15:59    226

Chiều ngày 09/6/2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức cuộc họp thông qua nội dung báo cáo dự thảo giám sát quý I/2022 và thông qua nội dung kế hoạch giám sát quý II, củng cố kiện toàn thành viên Ban Kinh tế - xã hội; do đồng chí Lâm Trọng Điệp- TVHU- Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Đình Thông - HUV- Phó chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí thành viên đoàn giám sát Ban Kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Trưởng phòng Y tế huyện và đồng chí Phó Trưởng Trạm Y tế xã Long Mai.

Tại buổi làm việc, báo cáo đã đánh giá cao về công tác quản lý, công tác tham mưu của Phòng Y tế huyện, công tác tuyên truyền và khám chữa bệnh của Trạm y tế xã Long Mai đã đạt được trong những năm qua. Thay mặt đoàn giám sát, Trưởng đoàn biểu dương việc triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Đoàn giám sát của  2 đơn vị Trạm y tế xã Long Mai và Phòng y tế huyện. Đồng chí chủ trì nhấn mạnh thời gian đến cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong những năm qua để phục vụ tốt hơn việc khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện; các thành viên Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội đã đóng góp, bổ sung ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình tổ chức thực hiện của Phòng Y tế và Trạm Y tế xã, để đề ra các giải pháp, chỉ tiêu thực hiện trong thời gian tới tốt hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tiếp theo đồng chí  Nguyễn Thị Thùy Dung - Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội thông qua nội dung giám sát quý II/2022, Giám sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”, theo Kế hoạch Đoàn sẽ giám sát Phòng Dân tộc và UBND xã Long Sơn.

 Cũng tại cuộc họp đồng chí chủ trì  đã thông qua nội dung củng cố kiện toàn thành viên Ban kinh tế - xã hội, chủ trì đề xuất giới thiệu một số đồng chí đại biểu HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để thành viên Ban giới thiệu cho Thường trực HĐND huyện bổ sung thành viên mới, qua chọn lựa bình bầu đã thống nhất giới thiệu nhân sự mới trình Thường trực xem xét quyết định.   

Thùy Dung

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 625

Tổng số lượt xem: 15088736