Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG THẨM TRA TRÌNH KỲ HỌP THỨ 4, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN (KHÓA XII) NHIỆM KỲ 2021-2026

15/10/2021

Chiều ngày 14/10/2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Mai Sinh -UVBTVHU- Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Lâm Trọng Điệp-UVBTVHU- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất việc xây dựng báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề là rất cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ bản nhất trí với các nội dung mà UBND huyện trình: xin thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn chi thường xuyên ngân sách huyện năm 2021 cho các đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán và thông qua Nghị quyết phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và nguồn ngân sách huyện năm 2021 cho dự án Đường bờ tả sông Phước Giang (giai đoạn 2) viết tắt là Tờ trình 87 và 88.

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình số 87 và 88-TTr/UBND huyện. Bên cạnh đó Ban KT-XH cũng đề xuất, kiến nghị một số nội dung, đối với báo cáo thẩm tra Tờ trình số 87 và 88 của Ủy ban nhân dân huyện như sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đảm bảo hồ sơ, thủ tục, thực hiện đúng quy trình theo quy định về việc xin thông qua Nghị quyết trình HĐND huyện theo quy định.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND các xã khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận Thanh tra số 3256/KL-STNMT ngày 14/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

3. Sau khi nghị quyết được HĐND huyện thông qua, UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các quy định khác liên quan và trên tinh thần chi đúng, chi đủ, tiết kiệm, chống lãng phí.

4.Việc bố trí, phân bổ nguồn tăng thu (thu từ sử dụng đất năm 2021) 4.746 triệu đồng trong điều kiện hiện nay nguồn ngân sách huyện còn nhiều hạn chế, ưu tiên ngân sách cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn tăng thu theo quy định; Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhâ dân tỉnh tỉnh Quảng Ngãi về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, các văn bản khác liên quan và phù hợp tình hình thực tế của huyện hiện nay.

5. Nội dung của dự thảo nghị quyết, đề nghị ngoài việc thực hiện đúng quy định của pháp luật đầu tư công, cần bổ sung việc thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

Cũng tại hội nghị nhiều vấn đề đã được trao đổi, làm rõ tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Tuyết Minh – quyền Trưởng phòng TCKH huyện tiếp thu và tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo tờ trình, Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp lần thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện.

Thùy Dung

Tin liên quan

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 728

Tổng số lượt xem: 10593305