Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua dự thảo quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát quý II, về công tác đảm bảo TTAATXH,ATGT tại UBND xã Long Mai, từ ngày 01/01/2022-30/4/2024

23/05/2024 14:29    31

Chiều ngày 22/5/2024, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức họp thông qua dự thảo Quyết định, Kế hoạch, đề cương giám sát quý II/2024, giám sát công tác đảm bảo Trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tại UBND xã Long Mai, từ ngày 01/01/2022-30/4/2024.

Chủ trì cuộc họp đồng chí Đinh Thị Bình- HUV- Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Pháp chế, Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban Kinh tế - xã hội, Ủy ban MTTTQVN huyện và đồng chí Đinh Văn Bình-Phó Chủ tịch UBND xã Long Mai.

sau khi đại diện Ban thông qua các dự thảo Quyết định, Kế hoạch, đề cương giám sát quý II, nội dung giám sát giám sát công tác đảm bảo Trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tại UBND xã Long Mai, từ ngày 01/01/2022-30/4/2024; các đại biểu tham dự cuộc họp đã trao đổi thảo luận, bổ sung làm rõ một số nội dung đề cương báo cáo, đồng thời, đề nghị điều chỉnh thay đổi thời gian giám sát. Ban Pháp chế sẽ chỉnh sửa và ban hành trước ngày 24/5/2024 để đơn vị được giám sát chủ động xây dựng báo cáo gửi đoàn giám sát theo kế hoạch.

Thùy Dung

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1199

Tổng số lượt xem: 16620599