Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chi bộ thôn Ba tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

27/06/2022

Ngày 24/6/2022, tại Nhà văn hóa thôn 3 - xã Long Hiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ thôn Ba khóa VIII nhiệm kỳ 2022- 2025 (đây là Chi bộ thôn được Ban Thường vụ đảng Ủy xã chọn đại hội điểm). Về tham dự Đại hội có Đ/c Dương Văn Minh-HUV- Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường, Đ/c Võ Quang Thạch- Bí thư Đảng ủy xã Long Hiệp, Đ/c Trần Văn Xuân- Phó chủ tịch UBND xã, Đ/c Bùi Đình Toàn- đại diện đảng viên theo Quy định 213- QĐ/TW ngày 02/01/2020 và 22 đảng viên của Chi bộ

Chi bộ thôn Ba, xã Long Hiệp có 26 đảng viên. Nhiệm kỳ vừa qua, với sự đoàn kết, thống nhất cao của Chi ủy Chi bộ, nhân dân trong thôn đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội đề ra như: Số hộ nghèo 23/189 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,17%, giảm 20% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ gia đình văn hóa 88%,  tỷ lệ đường giao thông nông thôn trong khu dân cư được cứng hóa 100%; 100% hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; 100% hộ dân đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt;  tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 98%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 95%, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 01 đảng viên mới, đạt 100% Nghị quyết Đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy chỉ đạo các ngành trong thôn triển khai công tác tuyên truyền, vận động, theo dõi người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Võ Quang Thạch- Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo: Đảng viên trong Chi bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bầu Chi ủy mới, lựa chọn người có đủ phẩm chất Chính trị và tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống. Chi ủy nhiệm kỳ mới tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII " Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII " Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống Chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng Chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện " Tự diễn biến" " Tự chuyển hóa" ". Chi ủy mới tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo,  thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết thống nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí, đ/c Phạm Tấn Luật tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đ/c Đặng Thị Kim Dung tái trúng cử chức vụ Phó Bí thư chi bộ, đ/c Trịnh Ngọc Phú trúng cử Chi ủy viên Chi bộ khóa VIII nhiệm kỳ 2022 - 2025.

                                                            

Đình Toàn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2686

Tổng số lượt xem: 10981933