Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 02/7

28/08/2023 22:13    6

Không có điện thoại thông minh vẫn có thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Phân khai hơn 71,5 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số trong năm 2023; Chuyển đổi số ngành y tế: Xu hướng công nghệ

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 624

Tổng số lượt xem: 15088572