Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 11/12/2023

11/12/2023 11:04    15

Minh Long tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Minh Long hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chíp cho người đủ điều kiện; sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1184

Tổng số lượt xem: 16449487