Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 13/11

13/11/2023 08:44    10

Những nhiệm vụ trọng tâm của tổ công tác đề án 06 của huyện trong những tháng cuối năm 2023; Quảng Ngãi dẫn đầu về tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến; Tăng cường CĐS cấp xã

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1225

Tổng số lượt xem: 16620051