Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 16/10/2023

16/10/2023 14:12    10

Công trình thanh niên của chi đoàn công an huyện Minh Long; Bảng niên yết mã Qrcode; Thực hiện các thủ tục hành chính mục tiêu của chuyển đổi số quốc gia; Quảng Ngãi tập trung cải thiện mạnh mẽ các chỉ số thành phần DTI

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1430

Tổng số lượt xem: 16620298