Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 20/11/2023

20/11/2023 14:46    16

Đẩy mạnh thực hiện đề án 06 và CĐS trên địa bàn huyện Minh Long năm 2023; Tuổi trẻ Minh Long tiên phong ứng dụng CĐS trong thu hút quản lý, điều phối nguồn lực tình nguyện năm 2023; Nguyên tắc 4T bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1658

Tổng số lượt xem: 16449372