Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 24/7

28/08/2023 22:20    83

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số; UBND huyện chỉ đạo tiếp tục nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) huyện Minh Long năm 2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2310

Tổng số lượt xem: 16449242