Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 25/12/2023

25/12/2023 11:07    22

Cầu nối nâng cao kỹ năng số cho người dân; Công tác điều hành về ứng dụng CNTT cho người dân của huyện Minh Long; Minh Long đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; cách sử dụng ví giấy tờ điện tử Vneid hữu dụng mọi người dân cần biết

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1073

Tổng số lượt xem: 16449508