Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 30/10/2023

30/10/2023 10:15    18

Hội nghị tập huấn xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm cá nhân; Long Môn đánh giá kết quả thực hiện đề án 06 trong quý III năm 2023; Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1186

Tổng số lượt xem: 16620607