Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 4/12/2023

04/12/2023 10:48    13

Chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp chung tay thực hiện CĐS; Minh Long đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1988

Tổng số lượt xem: 16449287