Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 7/8

28/08/2023 22:26    213

Đề án 06 với kết quả đạt được trong thời gian qua; Việc tổ chức thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn huyện Chuyển đổi số: Bước ngoặt quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 814

Tổng số lượt xem: 16449560