Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 9/10/2023

09/10/2023 10:09    10

Phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia; Tiện ích của bộ ứng dụng Vneid; Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; CĐS vì sao lại cần

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1418

Tổng số lượt xem: 16620144