Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chuyển đổi số cấp xã

28/06/2023 08:47    192

Chuyển đổi nhận thức của Người đứng đầu đóng vai trò quyết định về chuyển đổi số của địa phương. Lãnh đạo trực tiếp tham gia chỉ đạo, cán bộ được phân công phải có trách nhiệm, nhiệt tình, có khả năng kết nối, giải quyết dứt điểm công việc và không cần phải là người thành thạo về công nghệ, nhưng luôn có mong muốn tìm hiểu, học hỏi, triển khai quyết liệt.

Vấn đề quan trọng là tìm ra những bài toán có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, đến đời sống hàng ngày để giải quyết, mang lại hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thì sẽ được đón nhận, lan tỏa, sẽ tiếp tục thành công sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm. Ví dụ: tạo các nhóm Zalo để trao đổi, chia sẻ các vấn đề cùng tháo gỡ.

Tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn lãnh đạo xã và toàn thể cán bộ, công chức xã sử dụng thành thạo các phần mềm góp phần nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả công việc và thúc đẩy phát triển chính quyền số của xã: Phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành; Hệ thống thư điện tử; Chữ ký số; Trang thông tin điện tử…

* Chuyển đổi trong cách thức hoạt động của chính quyền

Rà soát và nâng cao hiệu quả sử dụng các nội dung sau:

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của xã;

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của các cấp ngành nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp;

- Nâng cao hiệu quả vận hành của Hệ thống một cửa điện tử xã, kết nối với Cổng dịch vụ công của tỉnh theo yêu cầu, quy định và không có hồ sơ quá hạn;

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức xã được cấp hòm thư điện tử công vụ;

- Tăng cường cung cấp thông tin, minh bạch các chủ trương, chính sách trên Trang thông tin điện tử nhằm tăng cường công tác lãnh đạ, chỉ đạo điều hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ;

- Thúc đẩy hiệu quả sử dụng của Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến để phục vụ các phiên họp, học tập nghị quyết.- Số hoá các cơ sở dữ liệu cua xã như thông tin về nhân thân, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để phục nhanh việc tra cứu, đề xuất các chính sách.

* Chuyển đổi trong kinh tế

- Rà soát các hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ có trên địa bàn và hướng dẫn hộ kinh doanh tăng cường ứng dụng công nghệ;

- Triển khai các hoạt động thương mại điện tử đối với việc kinh doanh, buôn bán;

- Tuỳ theo các ngành nghề cụ thể, tìm hiểu các nền tảng số hiện có để hỗ trợ trong các hoạt động;

- Ứng dụng công nghệ vào các hoạt động đời sống, tập trung các lĩnh vực như giáo dục, y tế, tài chính…

- Đào tạo sử dụng cho các Trạm y tế, tuyên truyền, quảng bá người dân sử dụng các nền tảng;

- Giới thiệu các nền tảng học tập, đào tạo trực tuyến để người dân biết và tham gia;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng thanh toán của ngân hàng, mobile money. Ứng dụng để thanh toán các tiện ích thiết yếu như tiền điện, nước, Internet…

Sưu Tầm

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1563

Tổng số lượt xem: 16449387