Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

HIỆU QUẢ TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH LONG

17/11/2023 10:51    105

Với nhiều người dân trên địa bàn huyện Minh Long, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là điểm tựa vững chắc và là động lực quan trọng giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trang trải cuộc sống, tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Điển hình hộ Bà Đinh Thị Lương, thôn Gò Nhiêu, xã Thanh An. Năm 2018, nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, hộ bà Đinh Thị Lương được vay vốn chương trình hộ nghèo với số tiền 20 triệu đồng để mua một con trâu cái sinh sản. Quá trình chăm nuôi tốt nên mỗi năm trâu đều sinh sản. Tính đến nay bà Đinh Thị Lương đã bán được 4 con trâu thịt. Ngoài nguồn vốn vay  để mua trâu sinh sản, bà Đinh Thị Lương còn được vay từ ngân hàng chính sách xã hội 50 triệu đồng để mua giống trồng keo. Đến nay, Hộ bà Đinh Thị Lương đã thoát khỏi diện hộ nghèo.

Thời gian qua, được sự tiếp sức, đồng hành từ nguồn vốn vay ưu đãi cùng sự thay đổi tư duy sản xuất, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Minh Long đã vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.  Theo kết quả rà soát giai đoạn 2022- 2025, hộ nghèo trên địa bàn huyện có 1.329 hộ, chiếm 25,51%; 329 hộ cận nghèo, chiếm 6,1%. Sau 2 năm triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 21,1%, giảm 4,28% so với năm 2021.    

Qua đó, cho thấy kết quả sử dụng vốn vay hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách  đã  góp phần phát triển kinh tế gia đình, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nhất là những hộ thiếu vốn sản xuất, giúp cho các hộ gia đình và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, từng bước thay đổi cơ bản nhận thức. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

                                                                              

NHCSXH

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 802

Tổng số lượt xem: 16449557