Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

06/04/2023 10:46    56

Sáng ngày 04/4/2023, Huyện ủy tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 13 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Hội nghị cũng thông qua các Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Năm, BCH TW Đảng khóa XIII; Quán triệt, triển khai các quy định, kết luận, chỉ thị, ... của Trung ương, của tỉnh. Ông Nguyễn Mạnh Thái – Bí thư Huyện ủy, ông Lê Thanh Bình – Phó Bí thư TT Huyện ủy, ông Đinh Văn Điết – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu 05 năm liền (2018-2022)

Trong quý I năm 2023, giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ, trong đó, Nông- lâm - thủy sản tăng 1,69 %, công nghiệp- xây dựng tăng trên 14,1%, thương mại dịch vụ tăng 9,96%. Tổng diện tích gieo trồng được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm, chất lượng dạy và học có những chuyển biến tích cực. Công tác khám, chữa bệnh được đảm bảo, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, tăng cường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Công tác vận động hiến máu tình nguyện dịp tết Qúy Mão năm 2023 đạt 647/300 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Công tác chính sách xã hội và an sinh xã hội được thực hiện đẩy đủ, kịp thời. Thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển. Công tác thu ngân sách đạt trên 89 tỷ đồng, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện; công tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện và UBND các xã được duy trì; quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững, công tác tuyển quân đạt 100%.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 152 về thực hiện Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Chương trình thực hiện Chương trình hành động số 23 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 156 của Tỉnh ủy  về thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Hội nghị cũng triển khai Quy định số 96 ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kết luận số 48 ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Quy định số 89 ngày 1/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng  của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở....

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quý I cũng như nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu của năm 2023. Đồng thời, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Năm, BCH TW Đảng khóa XIII.

Hội nghị cũng tổ chức thực hiện quy trình bầu bổ sung 01 Ủy viên UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức khen thưởng cho 05 tập thể và 04 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu 05 năm liền (2018-2022)./.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 439

Tổng số lượt xem: 15364690