Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 19, KHÓA XIX

09/04/2024 14:07    78

Sáng ngày 04/4/2024, Huyện ủy Minh Long tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19, khóa XIX. Đến dự, ở tỉnh có bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; ở huyện có ông Lê Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Đinh Văn Điết - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Đinh Thị Mai Sinh - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lâm Trọng Điệp - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Khen thưởng cho 05 cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023

Trong quý 1/2024 Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các văn bản của Đảng được chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời; Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị tuyên truyền miệng định kỳ tháng 3/2024 cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Công tác cán bộ được quan tâm, thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định; bầu bổ sung Ủy viên UBKT Huyện ủy (kiêm chức), nhiệm kỳ 2020 - 2025; phê duyệt bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành và Ủy viên UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023; kết nạp đảng viên đạt 40% chỉ tiêu giao. Ban hành, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024; thành lập Đoàn giám sát đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hoạt động hiệu quả; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với thành viên Hợp tác xã trên địa bàn huyện; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận và Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được một số kết quả tích cực: giá trị sản xuất các ngành tăng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng 42,53% so với cùng kỳ; các chính sách xã hội, an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức sôi nổi. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao.

Hội nghị cũng thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ Tám, BCH TW khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 39 ngày 8/1/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ Tám BCH TW khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị cũng tổ chức quán triệt, triển khai một số văn bản của Đảng, như: Quy định số 125 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 138 ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Chỉ thị số 28 ngày 21/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, Huyện ủy cũng tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Ngô Xuân Tịnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện. Tổ chức khen thưởng cho 02 Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019-2023) và 05 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023./.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 958

Tổng số lượt xem: 16449518