Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Hội nghị huyện ủy mở rộng.

16/05/2023 09:30    92

Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị huyện ủy mở rộng để triển khai các nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đồng chí Nguyễn Mạnh Thái, Bí thư huyện ủy, Lê Thanh Bình, phó bí Thường trực huyện ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Bí thư các chi, đảng bộ trực thược huyện ủy.

“ Cảnh hội nghị Huyện ủy mở rộng”

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Thái, Bí thư Huyện ủy đã triển khai, quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trong : “ Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vưng mạnh”. Đồng chí Lê Thanh Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”  Cũng tại hội nghị đồng chí Huỳnh Thế Nam, ủy viên ban Thường vụ, Trưởng công an huyện đã quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện “ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện Uỷ Minh Long, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

 

Hà Trinh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1984

Tổng số lượt xem: 16601267