Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Hội nghị quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

12/05/2023 15:51    41

Sáng ngày 9/5/2023, tại hội trường 17/8 Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 “Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Đinh Thị Xuân Hương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Ngô Xuân Tịnh - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Huyện ủy cùng các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận các tổ chức chính trị - xã hội huyện chưa tham gia học tập tại Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2023 vào ngày 18/4/2023; Đảng viên các chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Cán bộ, CCVC chưa vào đảng.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Ngô Xuân Tịnh - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Huyện ủy  quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2023 “Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”. Nội dung học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 của tỉnh tập trung vào: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và xây dựng nền văn hóa mới, con người mới. Quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Tịnh nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu giúp chúng ta hiểu và nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực của Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đối với mục tiêu, động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Ngãi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hằng năm của từng ngành, từng cấp gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Sau học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023 của tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2023 của cá nhân; kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2023.

Thu Tình

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 537

Tổng số lượt xem: 15088788