Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

04/02/2021 08:07    352

Sáng ngày 02/02/2021, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Minh Long.

Dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Ánh Sương - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; ông Đinh Văn Điết - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, bà Đinh Thị Mai Sinh - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, TT. HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các đồng chí trong Ủy ban bầu cử huyện; lãnh đạo các Ban Đảng, lãnh đạo các phòng, ban ngành tổ chức chính trị xã hội huyện. Ở xã, có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện quán triệt Chỉ thị số 02 ngày 24.11.2020 của Huyện uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu QH khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 01 ngày 08/1/2021 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Minh Long. Nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thông qua Kế hoạch của Uỷ ban bầu cử huyện về thực hiện công tác bầu cử. Lãnh đạo HĐND huyện quán triệt Nghị quyết số 1187 về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bỗ số lương người đươc giới thiệu ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026... Trong đó, các văn bản nhấn mạnh vào những nội dung quan trọng, những điểm mới, các mốc thời gian triển khai thực hiện các bước trong công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật, ngày 23/5/2021. Thời gian qua, thực hiện các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên, Huyện uỷ, UBND huyện đã ban hành các văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, BTV Huyện uỷ Minh Long yêu cầu các chi Đảng bộ trực thuộc, Đảng ủy các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ, đó là: Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Thị Thoang

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 606

Tổng số lượt xem: 15364904