Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Hội nghị trực báo công tác dân vận, mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội ,lực lượng vũ trang quý I năm 2022.

13/04/2022    131

Sáng ngày 6/4/2022, Thường trực Huyện ủy Minh Long tổ chức hội nghị trực báo công tác dân vận quý I năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan phối hợp (UBND huyện, Công an huyện, Quân sự huyện, Phòng Dân tộc huyện); trưởng khối dân vận và cán bộ bán chuyên trách dân vận Đảng ủy các xã. Đồng chí Lê Thanh Bình, phó bí thư TT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Quý I năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả nên tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các công văn, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị xã hội,  triển khai tích cực các chủ trương của tỉnh, của huyện về công tác dân vận. Các cơ quan nhà nước ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, gắn công tác dân vận với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án trọng điểm, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các lực lượng vũ trang đã tổng kết, đánh giá chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, xây dựng và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 và Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2022; chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường các hoạt động về cơ sở, chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tập trung triển khai đại hội nhiệm kỳ, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh.  Ban dân vận các cấp tích cực tham mưu, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan; tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Công tác dân vận đã hướng về cơ sở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.... Các vấn đề nổi lên liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc… được giải quyết hiệu quả, tạo sự ổn định trong toàn huyện.

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác dân vận trong quý II năm 2022.  

Phát biểu kết luận hội nghị, khái quát những kết quả tích cực của huyện trong quý I năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Lê Thanh Bình khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của công tác dân vận. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới. Nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022, trong đó  nhấn mạnh, công tác dân vận phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, xác định trách nhiệm rõ ràng, lấy chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên làm thước đo hiệu quả của công tác dân vận. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, ban dân vận các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,  đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Các lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Công Hoan

Tài liệu đính kèm: Công tác dân vận năm 2022.jpg

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1790

Tổng số lượt xem: 13832759