Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Hội nghị trực báo công tác dân vận, Mặt trận, các tổ chức CTXH, LLVT quý I năm 2023

25/04/2023 09:22    43

Chiều ngày 18/4, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực báo công tác dân vận, Mặt trận, các tổ chức CTXH, lực lượng vũ trang huyện quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Ông Lê Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, chủ trì Hội nghị.

Ông Lê Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy chỉ đạo tại Hội nghị trực báo

Trong những năm qua, những kết quả đạt được trong công tác dân vận của hệ thống chính trị-xã hội các cấp đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần tích cực vào phát triển KTXH, đảm bảo an ninh, quốc phòng, công tác an sinh xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục triển khai thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức. Nhân dân phấn khởi, vui mừng, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn được giữ vững. Công tác dân vận chính quyền đã tập trung phát triển KTXH, gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển KTXH, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường giải quyết khó khăn, bức xúc trong Nhân dân.

Lực lượng vũ trang huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ gìn trật tự ATXH trên địa bàn.

UBMTTQVN huyện triển khai kế hoạc hỗ trợ kinh phí xây dựng 42 nhà bão lụt năm 2022, 04 nhà đại đoàn kết. Tiếp tục vận động các tầng lơp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước , các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Huyện đoàn ra mắt mô hình Dân vận khéo “ Em nuôi của Đoàn”, giai đoạn 2022-2027, đảm nhận 13 em có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi cha mẹ. Phối hợp cùng Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” và tặng 145 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”....

Trong quý II năm 2023, Ban dân vận, Mặt trận, các tổ chức CTXH, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, dự báo những vấn đề mới phát sinh để kịp thời tham mưu cấp ủy../.

 

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 594

Tổng số lượt xem: 15364898