Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Long lần thứ 11, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

03/04/2024 08:17    67

Sáng ngày 19/3/2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Long tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Long lần thứ 11, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để xin ý kiến Dự thảo xin ý kiến Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Minh Long khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Lâm Trọng Điệp, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Chủ trị Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí là các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và các thành phần có liên quan khác.

Toàn cảnh Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Long

 lần thứ 11, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tại Hội nghị, đồng chí Lâm Trọng Điệp đã thông qua tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024; phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029; Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Dự thảo Đề án nhân sự Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Dự thảo Đề án đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa  XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Qua đó, Hội nghị có 05 lượt đóng góp ý kiến với 23 ý kiến và 08 văn bản góp ý trực tiếp vào các nội dung Văn kiện Đại hội.

Kết luận và bế mạc Hội nghị, chủ trì Hội nghị kết luận một số nội dung trọng tâm: Giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị và các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và tiếp tục thực hiện xin ý kiến theo quy định; tiếp thu và có công văn gửi các tổ chức thành viên, các đơn vị, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các xã để giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt nam huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Nguyễn Trang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1125

Tổng số lượt xem: 16620663