Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện Minh Long

01/11/2023 09:47    27

Sáng ngày 30/10/2023, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Minh Long, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham dự hội nghị tập huấn có gần 100 hội viên, nông dân là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã Long sơn, Long Môn, Long Mai.

 Hội nghị sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày 30-31/10/2023, nội dung hội nghị tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng ĐBDTTS & MN, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế tập thể. Tư vấn, hỗ trợ các kiến thức về thành lập và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác cho cán bộ hội viên nông dân; đồng thời hướng dẫn việc xây dựng và vận hành trang Fanpage để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phấm cho nông dân.

                    Hội viên nông dân tham dự hội nghị tập huấn

Đây là một trong những nội dung trong kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh về  triển khai thực hiện thu hút đầu tư và hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS & MN  giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 – 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kim Tuyết

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 522

Tổng số lượt xem: 15364823