Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Huyện Đoàn: Ra quân hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến

23/03/2023 16:34    69

Với chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, 100% các cơ sở Đoàn toàn huyện đồng loạt ra quân “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong Tháng Thanh niên năm 2023”, đây là hoạt động cụ thể hóa chủ đề Tháng Thanh niên năm 2023 “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” nhằm tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, ĐVTN và người dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký tài khoản ứng dụng VneID, đăng ký tài khoản mức độ 2); hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, huyện để tiếp cận, tìm hiều thông tin về các dịch vụ công trực tuyến và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện dịch vụ công.

Đây là hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong Tháng thanh niên trên các lĩnh vực công tác, nhất là trong thời điểm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ và công tác chuyển đổi số của huyện.

Thái Bình

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 566

Tổng số lượt xem: 15364831